Serviciul Județean de Medicină Legală Neamț - Bine ai venit!

    Caută     
Du-te la conținut

Meniul principal :

Înființare
        Începând cu anul 1965 activitatea medico-legală era desfășurată de medici delegați în unitățile Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț.
        Începând cu anul 1969 s-a înființat Laboratorul de Medicină Legală Neamț cu medic legist titular. Laboratorul își desfășura activitatea în cadrul Policlinicii Piatra Neamț în două camere pentru consultații iar sala de necropsie funcționa în cadrul spitalului ca urmare a decretului 446/1996 din 27 mai 1966 al Prezidului M.A.N.

        În anul 1975 s-a deschis la Roman - Cabinetul Medico-Legal Roman, având în dotare două camere în cadrul Policlinicii Roman și sală de necropsie conform decretului 446/1996 al Prezidului M.A.N. privind lărgirea și consolidarea tehnico-organizatorică a sectorului medico-legal.
        Tot în anul 1975 Laboratorul Medico-Legal Neamț se mută în clădire nouă dotată cu: cabinet de consultații, laborator de toxicologie, laborator de histopatologie, cabinete medici, cabinete asistenți, sală prosectură.
        În urma O.U.G. nr. 1/2000, care a devenit Legea nr. 459/2001 s-a reorganizat activitatea medico-legală, Laboratorul Medico-Legal Neamț devenind Serviciul Județean de Medicină Legală Neamț.
        În această perioadă la conducerea Serviciului Județean de Medicină Legală Neamț au fost: Dr. Zaicu A. - medic specialist legist; Dr. Victor Caisân - medic primar legist; Dr. Constantin Voichițoiu - medic primar legist; Dr. Nicolae Bărbulescu - medic primar legist și în prezent Dr. Elena Ciuchilan - medic primar legist șef.


                          Program cu publicul                  S.J.M.L. Neamț & C.M.L. Roman                        Luni-Vineri: 08,30-13,30

Plata serviciilor medico-legale se poate face prin virament în contul Trezoreriei Piatra Neamt RO54TREZ49121F330800XXXX
cu menționarea serviciului (alcoolemie, constatare, etc) și a persoanei pentru care se face plata.
Confirmarea plății se va trimite pe mailul serviciului nostru medicina_legala_nt@yahoo.com.
Pt. orice relație suplimentară vă rugăm să apelați secretariatul unității nostre la nr. de tel. 0233.213.055.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Activitate        Activitatea Serviciului Județean de Medicină Legală Neamț se desfășoară în conformitate cu dispozițiile O.G. nr.1/2000 privind Organizarea și funcționarea instituțiilor de medicină legală, cu modificările și completările ulterioare, ale prezentului regulament și ale Normelor Procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor și a altor lucrări medico-legale aprobate prin Ordinul Ministrului Justiției și al Ministrului Sănătății nr. 1134/C/255/2000 și se realizează de medici legiști, încadrați în instituțiile de medicină legală.
        S.J.M.L. Neamț din punct de vedere științific și metodologic este coordonat de Institutul de Medicină Legală Iași.
        S.J.M.L. Neamț are în componența sa un cabinet de medicină legală cu sediul în Municipiul Roman.

        Activitatea de medicină legală, parte integrantă a asistenței medicale, constă în efectuarea de expertize, examinări, constatări, examene de laborator și alte lucrări medico-legale asupra persoanelor în viață, cadavrelor, produselor biologice și corpurilor delicte, în vederea stabilirii adevărului în cauzele privind infracțiunile contra vieții, integrității corporale și sănătății persoanelor ori în alte situații prevăzute de lege, precum și efectuarea de expertize medico-legale psihiatrice și de cercetare a filiației.
        Asigură mijloace de probă cu caracter științific organelor de urmărire penală, instanțelor judecătorești, precum și la cererea persoanelor interesate, în soluționarea cauzelor penale, civile sau de altă natură, contribuind prin mijloace specifice, prevăzute de lege, la stabilirea adevărului. În desfășurarea activității colaborează cu organele de urmărire penală și instanțele judecătorești, în vederea stabilirii lucrărilor de pregătire și a altor măsuri necesare pentru ca expertizele, constatările sau alte lucrări medico-legale să fie efectuate în bune condiții și în mod operativ. Contribuie la realizarea cercetării științifice în domeniul medicinei legale și la îmbunătățirea asistenței medicale, prin elaborarea de opinii științifice medico-legale în cazurile solicitate de unitățile sanitare.
        Serviciile prestate din dispoziția organelor de urmărire penală sau a instanțelor judecătorești ori la cererea persoanelor interesate, se efectuează contra-cost, veniturile realizate urmând să fie utilizate de instituțiile de medicină legală, conform prevederilor legale.
        Serviciul Județean de Medicină Legală Neamț asigură servicii de medicină legală în mod permanent, printr-un program de activitate menit să asigure accesibilitate - zi și noapte, precum și printr-un program de lucru cu publicul pentru zilele de lucru.
        Programul de permanență se asigură prin chemări de la domiciliu ale medicilor, acesta fiind comunicat organelor de urmărire penală, iar programul de lucru cu publicul este afișat la loc vizibil în sediul S.J.M.L. Neamț.
        Serviciul Județean de Medicină Legală Neamț are următoarele atribuții principale:
    - efectuează expertize și constatări medico-legale la dispoziția organelor de urmărire penală sau a instanțelor judecătorești, precum și în cazurile de deficiențe în acordarea asistenței ori în cazurile în care, potrivit legii, sunt necesare expertize medico-legale psihiatrice;
    - efectuează orice altă expertiză sau constatare medico-legală, în cazul în care se apreciază că aceasta nu poate fi efectuată de cabinetul de medicină legală;
    - efectuează, cu plată, examinări medico-legale, la cererea persoanelor interesate, precum și orice alte lucrări medico-legale, cu excepția celor care intră în componența cabinetului de medicină legală;
    - efectuează noi expertize medico-legale, cu excepția celor care intră în componența institutelor de medicină legală;
    - pun la dispoziție catedrelor de medicină legală din universitățile de medicină și farmacie, în condițiile prevăzute de dispozițiile legale, de deontologia medicală și de reglementările privind drepturile omului, materiale documentare, cadavre, țesuturi și alte produse biologice necesare procesului didactic;
    - pun la dispoziția Institutului Național de Medicină Legală "Mina Minovici" București și a institutelor de medicină legală materiale necesare pentru cercetarea științifică;
participă, la cererea instituțiilor sanitare și a Colegiului Medicilor din România, la lucrările comisiile de anchetă, instituite de acestea și contribuie, atunci când diagnosticul este incert, la clarificarea cauzelor care au provocat vătămarea integrității corporale, a sănătății sau decesul bolnavilor.
        Cabinetul de Medicină Legală Roman are următoarele atribuții principale:
     - efectuează orice expertiză și constatare medico-legală, din dispoziția organelor de urmărire penală sau a instanțelor judecătorești, cu excepția celor ce intră în atribuția S.J.M.L. Neamț.
    - asigură, cu plată, efectuarea examinărilor medico-legale, la cererea persoanelor interesate cu domiciliul pe raza Municipiului Roman;
    - asigură, cu plată, efectuarea altor lucrări medico-legale.
        Examinările medico-legale cerute de persoanele interesate se asigură de către un medic al Serviciului de Medicină Legală sau al Cabinetului Medico-Legal din raza teritorială de activitate, o singură dată, aceleiași persoane, pentru aceeași faptă.


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Politica S.J.M.L. Neamț în domeniul calității

Misiune
       Misiunea S.J.M.L. Neamţ este de a asigura mijloace de probă cu caracter ştiinţific pentru organele de urmărire penală, pentru instanţele judecătoreşti sau pentru alte părţi implicate, cu scopul de a oferi un suport probatoriu ştiinţific expertal.

Viziune
        Satisfacerea clienţilor noştri poate fi asigurată numai atunci când prestaţia medico-legală este obiectivă, ştiinţifică şi imparţială, contribuind astfel, prin mijloace specifice, prevăzute de lege, la stabilirea adevărului.

Principiile politicii
        Întrucât satisfacerea clienţilor noştri poate fi asigurată numai atunci când există o armonie a interacţiunii între responsabilitatea conducerii, resursele umane şi materiale şi structura sistemului de management al calităţii, întreaga activitate a organizaţiei noastre este bazată pe următoarele principii:

- orientarea către client (satisfacţia clientului)

- leadership (management performant şi participativ)

- management decizional bazat pe fapte

- relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii

- abordarea sistemică a proceselor din cadrul organizaţiei

- motivarea şi satisfacţia personalului

- îmbunătăţirea continuă a performanţelor

        Ca prim pas pentru transpunerea în practică a acestor deziderate, S.J.M.L. Neamţ şi-a propus implementarea şi menţinerea unui sistem de management al calităţii, în conformitate cu standardul de referinţă SR EN ISO 9001:2008, proiectat pentru îmbunătăţirea continuă a performanţelor sale.
        Prin politica adoptată în domeniul calităţii urmărim:

- satisfacerea cerinţelor clienţilor noştri, prin oferirea de servicii de calitate şi prin respectarea prevederilor legale;

- îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor oferite, prin identificarea şi corecţia eventualelor neconcordanţe constatate pe întreaga buclă de prestare a serviciului;

- instruirea continuă a tuturor angajaţilor în scopul conştientizării şi asumării responsabilităţilor pentru realizarea performanţei calităţii;

- cultivarea, în rândul personalului propriu, a competenţei, responsabilităţii şi a unei atitudini de parteneriat pozitiv;

- îmbunătăţirea capacităţii manageriale, a sistemului informaţional şi a comunicării între angajaţii organizaţiei;

- stabilirea şi menţinerea unor relaţii de afaceri reciproc avantajoase cu furnizorii noştri de produse şi servicii, prin selectarea şi evaluarea obiectivă a acestora;

- crearea şi menţinerea unei imagini favorabile în mediile în care activează organizaţia noastră;

- ocrotirea mediului înconjurător.


Angajamentul managementului
        S.J.M.L. Neamţ, prin managementul său de vârf, este pe deplin angajată în demersul ei pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii, la toate nivelurile şi funcţiile relevante. Respectarea angajamentului se asigură în mod consecvent prin implementarea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management al Calităţii adoptat, conform cerinţelor standardelor aplicabile şi cerinţelor legale şi de reglementare. În acest sens, se urmăreşte pe de o parte asigurarea resurselor necesare şi a unui cadru de muncă adecv
at realizării obiectivelor propuse, iar pe de altă parte, instruirea şi evaluarea sistematică a personalului, în scopul conştientizării şi responsabilizării acestuia asupra impactului pe care îl generează activitatea fiecăruia asupra serviciului prestat. 
Înapoi la cuprins | Înapoi la meniul principal